بنیاد نخبگان استان اصفهان
Phoca Gallery
دوره آموزش انیمیشن 28-06-96دوره آموزش انیمیشن 28-06-96 (7)
هم نت میوههم نت میوه (7)
کارگاه نفوذ کلام 29/5/96کارگاه نفوذ کلام 29/5/96 (6)
کارگاه اخلاق نخبگی 12/5/96کارگاه اخلاق نخبگی 12/5/96 (11)
اردوی جهادی اردوی جهادی "کاروان سلامت " (11)
پژوهش کاویپژوهش کاوی (6)
جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب اصفهان 94جلسه ستاد اجرایی طرح شهاب اصفهان 94 (6)
دیدار با امام جمعه اصفهاندیدار با امام جمعه اصفهان (10)
هفتمین جلسه شورای علمیهفتمین جلسه شورای علمی (7)
بازدید از خانه های تاریخی اصفهانبازدید از خانه های تاریخی اصفهان (15)
بازدید دکتر حمیدیه بازدید دکتر حمیدیه  (5)
گزارش روز سوم هم نتگزارش روز سوم هم نت (16)
گزارش روز دوم هم نتگزارش روز دوم هم نت (19)
گزارش روز اول همنتگزارش روز اول همنت (23)
هم نتهم نت (8)
نشست طرح شهاب 93-12-20نشست طرح شهاب 93-12-20 (7)
جلسه هماهنگی جهت تشکیل گروه­های کاری حل مسئله جلسه هماهنگی جهت تشکیل گروه­های کاری حل مسئله  (6)
جشنواره اختراعات کوهرنگ 93جشنواره اختراعات کوهرنگ 93 (31)
رونمایی از دستگاه‌ چاپگر بریلرونمایی از دستگاه‌ چاپگر بریل (11)
مدرسه تابستانی تفکر 13/6/93مدرسه تابستانی تفکر 13/6/93 (14)
جلسه شورای علمی با استاندار اصفهانجلسه شورای علمی با استاندار اصفهان (6)
جلسه آمایش سرزمین 23/4/93جلسه آمایش سرزمین 23/4/93 (3)
ششمین كارگاه چرخش توانمندي ها:ششمین كارگاه چرخش توانمندي ها: (8)
چهارمین كارگاه چرخش توانمندي ها:چهارمین كارگاه چرخش توانمندي ها: (4)
مراسم توديع و معارفه رئيس بنياد نخبگان استان اصفهانمراسم توديع و معارفه رئيس بنياد نخبگان استان اصفهان (11)
ششمین جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامیششمین جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی (6)
سومين كارگاه چرخش توانمندي هاسومين كارگاه چرخش توانمندي ها (4)
نشست صاحبان شرکت های دانش بنیان با مسئولین فرابورسنشست صاحبان شرکت های دانش بنیان با مسئولین فرابورس (4)
هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت92هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت92 (10)
دومین کارگاه چرخش توانمندی ها (آموزش نرم افزار LaTex)دومین کارگاه چرخش توانمندی ها (آموزش نرم افزار LaTex) (9)
اولین کارگاه چرخش توانمندي هااولین کارگاه چرخش توانمندي ها (4)
کارگاه آموزشی فرآیند توسعه و پژوهش در صنایع- آبان ماه 1392کارگاه آموزشی فرآیند توسعه و پژوهش در صنایع- آبان ماه 1392 (7)
تیز فکری 2تیز فکری 2 (4)
چرخش توانمندی ها وافطارچرخش توانمندی ها وافطار (10)
تقدیر از برگزیدگان جشنواره جابراین حیان توسط بنیاد نخبگان استان اصفهانتقدیر از برگزیدگان جشنواره جابراین حیان توسط بنیاد نخبگان استان اصفهان (11)
روز مادر 1392روز مادر 1392 (5)
نشست فتا با حضور دکتر اکبرزادهنشست فتا با حضور دکتر اکبرزاده (5)
اولین نشست اعضای باشگاه قرآنی نوراولین نشست اعضای باشگاه قرآنی نور (12)
اردوی دوست علمی - مهرماه 1391اردوی دوست علمی - مهرماه 1391 (32)
اردوی آشنایی با الگوی موفق تولید و سمینار آینده نگاری فناوریاردوی آشنایی با الگوی موفق تولید و سمینار آینده نگاری فناوری (18)
دومین نشست آیینه خانه - رمضان 1391دومین نشست آیینه خانه - رمضان 1391 (6)
اردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا - مراسم اختتامیهاردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا » مراسم اختتامیه (13)
اردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا - تصاویر متفرقهاردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا » تصاویر متفرقه (5)
اردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا - سخنرانی هااردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا » سخنرانی ها (10)
اردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا - کلاسهای آموزشیاردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا » کلاسهای آموزشی (13)
اردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا - مراسم افتتاحیهاردوی فرهنگی آموزشی ماه خدا » مراسم افتتاحیه (10)
روز مادر خانم نیلچی زادهروز مادر خانم نیلچی زاده (3)
همایش سریر ستاره هاهمایش سریر ستاره ها (5)
برگزاری بازدید علمی از پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشوربرگزاری بازدید علمی از پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور (5)
بازدید از فعالیت های ارزشمند یک کارآفرین برتر در منطقه ی کاشانبازدید از فعالیت های ارزشمند یک کارآفرین برتر در منطقه ی کاشان (7)
کارگاه مهارتهای زندگیکارگاه مهارتهای زندگی (7)
گردهمایی نخبگان قرآنی - نمایشگاه آثار هنری قرآنیگردهمایی نخبگان قرآنی » نمایشگاه آثار هنری قرآنی (21)
گردهمایی نخبگان قرآنی - روز دوم گردهمایی نخبگان قرآنی و اختتامیهگردهمایی نخبگان قرآنی » روز دوم گردهمایی نخبگان قرآنی و اختتامیه (35)
گردهمایی نخبگان قرآنی - شبی با قرآنگردهمایی نخبگان قرآنی » شبی با قرآن (7)
گردهمایی نخبگان قرآنی - افتتاحیه و روز اول گردهمایی نخبگان قرآنیگردهمایی نخبگان قرآنی » افتتاحیه و روز اول گردهمایی نخبگان قرآنی (28)
کارگاه قرآن پژوهی - اصفهانکارگاه قرآن پژوهی - اصفهان (8)
همایش تخصصی از اختراع تا راه‌ا‌ندازی کسب و کار دانش بنیان    همایش تخصصی از اختراع تا راه‌ا‌ندازی کسب و کار دانش بنیان  (14)
جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ - اختتامیهجشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ » اختتامیه (6)
جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ - تصاویر جشنوارهجشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ » تصاویر جشنواره (51)
جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ - افتتاحیه جشنوارهجشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ » افتتاحیه جشنواره (7)
جشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ - مقدمات برگزاری جشنوارهجشنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ » مقدمات برگزاری جشنواره (5)
اردو کاشاناردو کاشان (9)
سلسله نشست های نزدیک آسمان  3سلسله نشست های نزدیک آسمان 3 (12)
کارگاه آموزشی زبانکارگاه آموزشی زبان (7)
دومین نشست از سلسله نشستهای نزدیک آسمان (چهارشنبه 26مرداد 1390)دومین نشست از سلسله نشستهای نزدیک آسمان (چهارشنبه 26مرداد 1390) (9)
نشست نخبگان اصفهان با استاندار 19/5/1390نشست نخبگان اصفهان با استاندار 19/5/1390 (16)
مراسم تجلیل از نخبگان قرآنی استان اصفهانمراسم تجلیل از نخبگان قرآنی استان اصفهان (40)
همایش  از ایده پردازی تا اختراعهمایش از ایده پردازی تا اختراع (17)
کارگروه تعاونی های دانش بنیان کارگروه تعاونی های دانش بنیان  (5)
هم اندیشی پیرامون سند راهبردی کشور در امور نخبگانهم اندیشی پیرامون سند راهبردی کشور در امور نخبگان (4)
دومین جلسه از دوره مهارتهای کارآفرینی دومین جلسه از دوره مهارتهای کارآفرینی  (10)
دوره آموزشی مهارتهای کارآفرینی ( تیرماه 90)دوره آموزشی مهارتهای کارآفرینی ( تیرماه 90) (6)
کارگاه مهارتهای زندگی ( خودآگاهی و ارتباطات )کارگاه مهارتهای زندگی ( خودآگاهی و ارتباطات ) (9)
روز پدرروز پدر (9)
shora-elmishora-elmi (9)
kargoroh-farhangikargoroh-farhangi (13)
فرهیختگان فرهنگیفرهیختگان فرهنگی (8)
همایش روز مادرهمایش روز مادر (12)
دومین اردوی علمی ، زیارتی فرهنگی  مشهد مقدسدومین اردوی علمی ، زیارتی فرهنگی مشهد مقدس (15)
بازدید دکتر سعید سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از بنیاد نخبگان استان اصفهانبازدید دکتر سعید سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از بنیاد نخبگان استان اصفهان (10)
کارگاه آشنایی با تعاونی های دانش بنیانکارگاه آشنایی با تعاونی های دانش بنیان (30)
bazdid  mr foladgharbazdid mr foladghar (6)
fatemiye1390fatemiye1390 (24)
بانوان فرهیخته صنعتگر و کارآفرینبانوان فرهیخته صنعتگر و کارآفرین (6)
bazdid palayeshghah isfahan 90131bazdid palayeshghah isfahan 90131 (7)
basij-daneshjoee-90120basij-daneshjoee-90120 (10)
افتتاح دفتر نخبگان استان اصفهان-16/9/88افتتاح دفتر نخبگان استان اصفهان-16/9/88 (20)
 
Powered by Phoca Gallery