مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آشنایی با دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار و ارتقاء کار تیمی

ویژه برگزیدگان مسابقات ملی و مهارت و سایر مشمولین تسهیلات و حمایت های بنیاد

امروزه نقش آموزش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره‌وری عوامل تولید همواره مورد توجه‌ بوده و جایگاه فناوری و دانش به عنوان عوامل درون‌زا در رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در اقتصاد دانش بنیان،تولید،توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات کاربردی محرک‌ اصلی رشد اقتصادی،تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است و برای دستیابی به آن بایستی شرایط لازم برای‌ ابداع، نوآوری و هدایت صحیح نوآوری ها فراهم آید تا شاهد تبدیل ایده‌ها به محصولات باشیم.