آشنایی با بنیاد نخبگان استان اصفهان
بسترسازی برای پرورش نخبگان ، شناسایی استعدادهای نخبه ، کمک به آنها در رفتن به سمت قله‌های علمی و تحقیقی ، اینها همه کارهای بسیار مهمی است که البته این کارها در کشور ما شروع شده . . . لکن آنچه تاکنون شده ، کافی نیست . . . من در مورد خاص نخبگان این طور به نظرم می رسد که ما یک بنیاد نخبگان لازم داریم . . . ما باید یک بنیاد درست کنیم که زیر نظر ریاست جمهوری باشد . . . تا آن مرکز بتواند با نگاه صحیح ، درست ، مستمر و بخصوص غیرسیاسی، که هیچ آلوده به نگاه های سیاسی و اهداف سیاسی نشود ، مسأله نخبگان را به عنوان مسأله مستقل در کشور دنبال کند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 83/7/5
بی شک یکی از عوامل مهم توسعه در جامعۀ اسلامی ، میزان تولید و ترویج دانش وبکارگیری آن در مدیریت اسلامی کشور است. نیروی انسانی مستعد و توانمند به عنوان مولد و مروج محوری این روش در تبدیل دانش به ثروت ملی و توسعۀ پایدار کشور محسوب می شود. لذا این مهم نیاز به ایجاد تشکیلاتی منسجم و برخوردار از سازوکارهای حمایتی و هدایتی و عاری از سوگیری‌های سیاسی و دیوان سالاری دارد.
مایت از نخبگان و استعدادهای برتر به عنوان مهمترین جزء سرمایه انسانی کشور همواره مورد اهتمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است . به همین خاطر ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر جذب نخبگان ریاست جمهوری ، سازمان های وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و دفاتر دیگر در کشور اقداماتی را جهت شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و بهره گیری از توانایی‌ها ، ابتکارات و خلاقیت های آنها انجام می دادند. با این وجود، به علت اهمیت بسیار زیاد مسأله و لزوم برطرف نمودن هرچه سریعتر موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم افزاری در کشور، وجود سازمانی مستقل جهت پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان که کار هماهنگی بیشتر میان سایر دستگاه‌های فعال در این عرصه را برعهده بگیرد، احساس می‌شد.
بنیاد نخبگان استان اصفهان، پس از پيگيري هاي مسئولين استان و بنياد ملي نخبگان در تاريخ 1388/9/11(همزمان با سفررئیس جمهور محترم دکتر احمدی نژاد به استان اصفهان)، افتتاح گرديد. شناسايي و ايجاد بستر قانوني لازم براي حمايت از نخبگان و مخترعان را مي توان به عنوان مهمترين رسالت اين بنیاد در استان اصفهان معرفي نمود.

متن کامل اساسنامه بنیاد ملی نخبگان