مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: شقایق حق جوی جوانمرد

تاريخ تولد: 6/2/1357

دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراتب علمی:

 • دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1381
 • دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1386
 • دوره تکمیلی آنژیو ژنز، کلینیک کلیولند آمریکا، سال 2010
 • دوره تکمیلی سلولهای بنیادی، دانشگاه آیوا آمریکا، سال 2011

افتخارات:

 • دانش آموخته برتر دوره دکتری تخصصی
 • پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال 1391
 • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی در سال 1390
 • جایزه  دانشمند جوان انجمن FEBS  در سال 2011
 • جایزه  دانشمند جوان انجمن بیت المللی آتروسکلروز در سال 2010
 • جایزه  دانشمند جوان انجمن بین المللی سلول های بنیادی سال 2009


مسئوليت های اجرايی:

 • رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان (از 27/11/92 – ادامه دارد)
 • معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان (از 89 تا 92)
 • رئیس مرکزتحقیقات فیزیولوژی کاربردی (1390 – ادامه دارد)
 • رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی ( 1392 – ادامه دارد)
 • سردبیر مجله بین المللی Advanced Biomedical Research ( از Nov 2012 – ادامه دارد)
 • مشاور توسعه فناوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( 1392 – ادامه دارد)
 • طراح و مجری اولین المپیاد ملی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حوزه زیست پزشکی(1387- ادامه دارد)

 

فعاليت های علمی

 • 105 مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در ایندکس های بین المللی
 • انتشار 5 عنوان کتاب با عناوین ذیل:
  1. المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی، سال چاپ1387، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  2. چه روش هایی در تحقیقات زیست پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند؟، (راهنمای انتخاب روش برای طراحی پژوهش)، سال چاپ 1387، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  3. سلول ها چگونه با هم گفتگو می کنند؟ کتاب اول گیرنده های سطح سلولی، سال چاپ پائیز 1391، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  4. آشنایی با سیستم های ثبت سیگنال پزشکی از حیوانات آزمایشگاهی، سال چاپ بهار 1391، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  5. کوله پشتی( راهنمای سبک زندگی دانشجویی)، نوبت چاپ هفتم، انتشارات آرما